Etický kodex členů ADMD

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů

Jedním z hlavních úkolů Asociace dodavatelů montovaných domů je kultivace podnikatelského prostředí v oboru výstavby staveb na bázi dřeva.  Cílem je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.   Základními principy práce ADMD a jejich členů jsou garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka.

  1. Členové ADMD přikládají velkou důležitost prosazování standardů vysoké kvality svých staveb pro zajištění maximální spokojenosti svých zákazníků.
  2. Členové ADMD podporují volnou soutěž na trhu dřevostaveb v ČR a vytvářejí zdravé a korektní konkurenční prostředí.
  3. Při dosahování společných zájmů a při plnění společných cílů, kterými jsou zejména kvantitativní a kvalitativní rozvoj dřevostaveb na trhu v ČR, jsou členové ADMD solidární, aktivní a vzájemně se podporují.
  4. Členové ADMD vyrábějí a obchodují v souladu se zákonnými normami, právními předpisy a platnou legislativou České republiky.
  5. Členové ADMD používají a preferují ve svých výrobcích použití dřeva jako moderní, progresivní, obnovitelné a ekologické suroviny.
  6. Při své činnosti používají materiály, které splňují parametry a garantovaná kritéria o původu a kvalitě.
  7. Výrobky členů ADMD jsou certifikované, podmínkou členství v ADMD je získání certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a úspěšné absolvování dvou pravidelných dohledů za rok.
  8. Členové ADMD si plní své smluvní závazky a vystupují vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a sobě navzájem korektně, profesionálně a na vysoké etické, morální a odborné úrovni.
  9. Členové ADMD nepoužívají v rámci své obchodní politiky nepravdivé a zavádějící informace.

10. V obchodních vztazích, cenové politice a případných sporech vystupují členové ADMD tak, aby svým jednáním nepoškozovali Asociaci a její členy.

11. Vůči svým dodavatelům jsou nároční, ale korektní.

12. Členové ADMD podporují nejnovější vědecké poznatky a vhodně je uplatňují v praxi.

 

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů byl schválen většinou členů a Výkonnou radou ADMD dne 24.7.2014

Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

30.10.2018
Atyp v Pržnu

od 30.10. dokončujeme stavbu domu v Pržnu u Vsetína

20.11.2018
MS 07 v Tuřanech

od 20.11.2018 dokončujeme stavbu domu MS 07 s garáží v obci Tuřany

18.12.2018
MS 04 v Řepišti

od 18.12.2018 dokončujeme stavbu domu MS 04 v Řepišti

8.1.2019
MS 03 v Krakovanech

Od 8.1.2019 dokončujeme stavbu domu MS03 s úpravami v Krakovanech

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality