Akce sleva 10%

16.9.2011

Akce.

Platí pro nové klienty, kteří uzavřou v průběhu předváděcího dne 17.9. 2011 na stavbě domu MS 05 V Plotištích nad Labem nebo v průběhu veletrhu For Arch ve dnech 21 až 25. 9. 2011 předběžnou smlouvu na dodávku projektu a  domu z nabídky typových domů společnosti MS Haus s.r.o.
Sleva 10%  z ceny zvenčí dokončené vrchní stavby domu

Za podmínek:

-    Závazná objednávka se smlouvou o budoucí smlouvě o dílo bude uzavřena nejpozději do 30.11.2011.
-    Smlouva o dílo uzavřená po nabytí právní moci stavebního povolení či ohlášení stavby nejpozději do 31.5.2012.
-    Platební podmínky budou dohodnuty v souladu se standardní smlouvou o budoucí smlouvě o dílo
-    Klient nemá  ani neměl se společností MS uzavřen žádný právní vztah.
-    Akce nelze kumulovat.
-    Objednatel splní všechny své povinnosti vyplývající z uzavřených smluv včas a řádně.
-    Sleva platí pro rozsah dodávky od minimálně zvenčí dokončené vrchní stavby  až po vrchní stavbu na klíč, případně vč. základové desky.

Novinky:

-    Záruka na konstrukci domu je bezplatně prodloužena na 30 let.
-    Ubytování montážní skupiny je započítáno stejně jako doprava do ceny domu bez příplatku.
-    Tyto novinky platí pro všechny smlouvy o dílo uzavřené po 1. 1. 2012.
-    Obložkové vnitřní dveře stále ještě bez příplatku

Již standardně:

-    Velmi dobré tepelně isolační vlastnosti:
Stěny u = 0,15 W/m2.K (6,33m2.K/W)v optimálním průřezu
Strop, střecha u = 0,11W/m2.K (8,68m2.K/W)   v optimálním pruřezu
Zasklení isolačními trojskly s ug = 0,7 W/m2.K
-    Možnost flexibilní úpravy projektů
-    Rozsah stavby od zvenčí dokončené vrchní stavby po dodávku na klíč vč. základové desky a přípojek, projekt pro ohlášení stavby či stavební povolení na konkrétní místo stavby samozřejmostí.
-    Možnost pomoci při zajištění financování
-    Tradiční rychlost stavby.

Certifikace

Výroba dílů je certifikována  v souladu se zákonnými předpisy. Navíc společnost MS Haus s.r.o. se jako člen Asociace dodavatelů montovaných domů dobrovolně zavázala dodržovat nadstandardní pravidla certifikace dle Dokumentu národní kvality, která zpřísňuje požadavky zákonné certifikace a rozšiřuje je i na montáž na stavbě. Součástí této certifikace je i náhodné testování domů na těsnost.


Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

14.8.2018
Atyp v Hradci Králové - Třebši

Od 14.8.2018 dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové

28.8.2018
MS 05 v Dašicích

Od 28.8. dokončujeme stavbu domu MS 05 v Dašicích

11.9.2018
MS 07 v Dolní Lukavici

Od 11.9. dokončujeme stavbu domu MS 07 v Dolní Lukavici

6.10.2018
Atyp v Hradci Králové - Plotištích

Od 6.10. na den dřevostaveb dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové - Plotištích

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality