Zásady ochrany osobních údajů

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU U NÁS VŽDY CHRÁNĚNY

Ochranu soukromí považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji a kontakty nakládáme zásadně v souladu s platnou legislativou, v rozsahu a době nezbytně nutnou.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost MS Haus, s.r.o. (dále jen "Správce") zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále „Osobní údaje“).
 2. Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro účely zpracování cenové nabídky a plnění závazků vyplývajících z obchodní spolupráce.
 3. Osobní údaje nebudou bez souhlasu poskytnuty třetím stranám
 4. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, dále ponechány po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce.
 5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte:
  1. Právo na přístup k Osobním údajům. Správce je možno kdykoliv požádat o informaci, za jakými účely jsou Osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a odkud byly získány.
  2. Právo na opravu Osobních údajů. Správce je možno požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů. Správce musí vymazat Osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo po vznesení námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.
  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů. Pokud se řeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, můžete zpracování Osobních údajů omezit. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy, další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem.
  5. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Osobní údaje, které jste poskytl Správci pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, písemném a strojově čitelném formátu.
  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů. Proti zpracování Osobních údajů můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku. Správce Osobní údaje pak dále nesmí zpracovávat, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy.
 6. Veškerá svá práva, můžete uplatnit u Správce písemnou formou, buď doporučeným dopisem na adresu MS HAUS s.r.o., Náchodská 730, 503 01 Hradec Králové nebo elektronickou formou na e-mailové adrese: info@ms-haus.cz.
 7. Máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 8. Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 9. V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA WEBOVÉ STRÁNCE WWW.MS-HAUS.CZ

Cookie je malý textový soubor, který náš web odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě a případném nastavení (např. preferovaný způsob řazení, vybraný jazyk atd.) a díky tomu tyto informaci zohlednit při další návštěvě webu. Soubory cookie jsou důležité - bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější a zejména méně komfortní. Soubory cookie slouží ale i k celé řadě dalších účelů - např. pro různá měření.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých marketingových kanálů,
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých marketingových kanálů,
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

14.8.2018
Atyp v Hradci Králové - Třebši

Od 14.8.2018 dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové

28.8.2018
MS 05 v Dašicích

Od 28.8. dokončujeme stavbu domu MS 05 v Dašicích

11.9.2018
MS 07 v Dolní Lukavici

Od 11.9. dokončujeme stavbu domu MS 07 v Dolní Lukavici

6.10.2018
Atyp v Hradci Králové - Plotištích

Od 6.10. na den dřevostaveb dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové - Plotištích

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality