ETICKÝ KODEX členů ADMD zvyšuje záruky nejen pro klienty...

30.7.2014

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů

Jedním z hlavních úkolů Asociace dodavatelů montovaných domů je kultivace podnikatelského prostředí v oboru výstavby staveb na bázi dřeva.  Cílem je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.   Základními principy práce ADMD a jejich členů jsou garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka.

 1. Členové ADMD přikládají velkou důležitost prosazování standardů vysoké kvality svých staveb pro zajištění maximální spokojenosti svých zákazníků.
 2. Členové ADMD podporují volnou soutěž na trhu dřevostaveb v ČR a vytvářejí zdravé a korektní konkurenční prostředí.
 3. Při dosahování společných zájmů a při plnění společných cílů, kterými jsou zejména kvantitativní a kvalitativní rozvoj dřevostaveb na trhu v ČR, jsou členové ADMD solidární, aktivní a vzájemně se podporují.
 4. Členové ADMD vyrábějí a obchodují v souladu se zákonnými normami, právními předpisy a platnou legislativou České republiky.
 5. Členové ADMD používají a preferují ve svých výrobcích použití dřeva jako moderní, progresivní, obnovitelné a ekologické suroviny.
 6. Při své činnosti používají materiály, které splňují parametry a garantovaná kritéria o původu a kvalitě.
 7. Výrobky členů ADMD jsou certifikované, podmínkou členství v ADMD je získání certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a úspěšné absolvování dvou pravidelných dohledů za rok.
 8. Členové ADMD si plní své smluvní závazky a vystupují vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a sobě navzájem korektně, profesionálně a na vysoké etické, morální a odborné úrovni.
 9. Členové ADMD nepoužívají v rámci své obchodní politiky nepravdivé a zavádějící informace.
 10. V obchodních vztazích, cenové politice a případných sporech vystupují členové ADMD tak, aby svým jednáním nepoškozovali Asociaci a její členy.
 11. Vůči svým dodavatelům jsou nároční, ale korektní.
 12. Členové ADMD podporují nejnovější vědecké poznatky a vhodně je uplatňují v praxi.

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů byl schválen většinou členů a Výkonnou radou ADMD dne 24.7.2014.

Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

7.10.2017
Atyp v Libranticích

Od 7.10.2017 dokončujeme stavbu atypického domu v Libranticích

24.10.2017
Atyp ve Střezeticích

Od 24.10.2017 dokončujeme stavbu atypického domu ve Střezeticích

7.11.2017
MS 03 v Rasoškách

Od 7.11.2017 dokončujeme stavbu domu MS03 v Rasoškách

28.11.2017
MS 11 v Drahotuších

Od 28.11.2017 dokončujeme stavbu domu MS 11 s úpravami v obci Drahotuše.

Ceny a další informace.

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality

Dřevo je cesta

Cech suché výstavby

Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Hodpodářská komora CŘ

G SERVIS patrner