ETICKÝ KODEX členů ADMD zvyšuje záruky nejen pro klienty...

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů

Jedním z hlavních úkolů Asociace dodavatelů montovaných domů je kultivace podnikatelského prostředí v oboru výstavby staveb na bázi dřeva.  Cílem je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.   Základními principy práce ADMD a jejich členů jsou garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka.

 1. Členové ADMD přikládají velkou důležitost prosazování standardů vysoké kvality svých staveb pro zajištění maximální spokojenosti svých zákazníků.
 2. Členové ADMD podporují volnou soutěž na trhu dřevostaveb v ČR a vytvářejí zdravé a korektní konkurenční prostředí.
 3. Při dosahování společných zájmů a při plnění společných cílů, kterými jsou zejména kvantitativní a kvalitativní rozvoj dřevostaveb na trhu v ČR, jsou členové ADMD solidární, aktivní a vzájemně se podporují.
 4. Členové ADMD vyrábějí a obchodují v souladu se zákonnými normami, právními předpisy a platnou legislativou České republiky.
 5. Členové ADMD používají a preferují ve svých výrobcích použití dřeva jako moderní, progresivní, obnovitelné a ekologické suroviny.
 6. Při své činnosti používají materiály, které splňují parametry a garantovaná kritéria o původu a kvalitě.
 7. Výrobky členů ADMD jsou certifikované, podmínkou členství v ADMD je získání certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a úspěšné absolvování dvou pravidelných dohledů za rok.
 8. Členové ADMD si plní své smluvní závazky a vystupují vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a sobě navzájem korektně, profesionálně a na vysoké etické, morální a odborné úrovni.
 9. Členové ADMD nepoužívají v rámci své obchodní politiky nepravdivé a zavádějící informace.
 10. V obchodních vztazích, cenové politice a případných sporech vystupují členové ADMD tak, aby svým jednáním nepoškozovali Asociaci a její členy.
 11. Vůči svým dodavatelům jsou nároční, ale korektní.
 12. Členové ADMD podporují nejnovější vědecké poznatky a vhodně je uplatňují v praxi.

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů byl schválen většinou členů a Výkonnou radou ADMD dne 24.7.2014.