Financování dřevostaveb

Jaké jsou možnosti financování dřevostavby a její postup? 

Pro financování dřevostaveb je zaveden následující model. Před podpisem smluv klient obdrží prvotní studii, zjednodušené podklady a závaznou cenovou nabídku, aby mohl ověřit možnost financování, nebo ještě lépe uzavřít smlouvu s bankou.  

V okamžiku objednání vybrané stavby společně uzavíráme smlouvu o smlouvě budoucí společně s objednávkou projektu, na základě které garantujeme zákazníkovi cenu domu a termín výstavby, zákazník hradí 50% ceny projekčních prací jako zálohu na projektové práce (ceny projektů naleznete u jednotlivých domů, nebo přesněji v cenové nabídce), při předání projektu se doplácí zbývající část ceny projekčních prací a záloha ve výši 100 000,- na dodávku montáž domu, jež bude započítána do celkové ceny domu, dle Smlouvy o smlouvě budoucí. Tuto sumu doporučujeme hradit z vlastních prostředků, ovšem není to podmínkou.

Po předání projektu, je čas na vyřízení souhlasu s ohlášenou stavbou/ stavebního povolení, obvykle 3-6 měsíců. Po vyřízení souhlasu s ohlášenou stavbou/stavebního povolení, nastává čas podpisu Smlouvy o dílo, na základě, které probíhá financování hlavní části nemovitosti. Zde je model nastaven následovně. 50% ceny stavby 6 týdnů před zahájením montáže stavby, 40 % ceny stavby 3 týdny po zahájení montáže, posledních 10% ceny stavby s vyúčtováním zálohy na dodávku a montáž +/- případné vícepráce, nebo méněpráce po předání hotového díla odsouhlaseného v předávacím protokolu.

Rozhodnutí je na Vás! 

Klient si může zvolit, zda bude dřevostavbu financovat z vlastních zdrojů, nebo jako většina zákazníků hypotéčním úvěrem. V případě, že si klient zvolí hypoteční úvěr, doporučujeme, konzultovat s bankou již v první fázi možnost financování. Většina bank, které znají kvalitní dřevostavby, akceptují tyto platební podmínky, nicméně v individuálních případech je možné platební podmínky upravit dle konkrétního případu, aby nevznikl při výstavbě problém s proplácením záloh.

Rádi Vám pomůžeme zorientovat se v nabídkách jednotlivých bankovních subjektů, případně Vám rádi poradíme s výběrem. MS Haus s.r.o, není poskytovatelem hypotečního úvěru, ani úvěry nijak nezprostředkovává. Úvěr bude vždy smluvní vztah klienta a banky.

 

Pro financování doporučujeme zvolit produkty následujících bank:

Česká spořitelna, a.s.

Pro ověřené firmy mají zavedený produkt pro financování dle nastavených platebních podmínek.

Hypoteční banka, a.s.

Pro ověřené firmy mají zavedený produkt pro financování dle nastavených platebních podmínek.

Komerční banka, a.s.

Model financování, lze poměrně snadno vyřešit předhypotečním úvěrem.

UniCreditBank, a.s.

Pro ověřené firmy mají zavedený produkt pro financování dle nastavených platebních podmínek.

Raiffeisen bank, a.s.

Model financování řeší individuálně.

Moneta Money bank, a.s.

Model financování řeší individuálně.

ČMSS, a.s.

Model financování řeší individuálně.