Návod k použití

Větrání

Dřevostavby sendvičové konstrukce společnosti MS Haus s.r.o. se vyznačují velmi dobrými tepelně-technickými vlastnostmi. Jsou pravidelně zkoušeny na průvzdušnost, kde odpovídají těsnosti požadované pro objekty s nuceným větráním s rekuperací. Vzhledem k velmi těsné konstrukci, uzávěrů otvorů, oken a venkovních dveří je nutno v objektu udržovat relativní vlhkost vzduchu pod 50 %. Tyto hodnoty lze docílit, pokud není objekt větrán nuceně, pouze dostatečným přirozeným větráním. Tím se rozumí větrání průvanem, tzn. zcela otevřenými okny či dveřmi nejlépe úhlopříčně po dobu 10–15 min. a to nejméně dvakrát lépe třikrát denně nebo po činnostech produkujících vlhko (jako např. po koupání, při vaření apod.). Tímto způsobem větrání vnitřní teplota klesne jen nepatrně a velmi rychle se vyrovná zpět. Doporučujeme zakoupit vlhkoměr s teploměrem a kontrolovat, aby vlhkost nestoupla nad 50 % relativní vlhkosti vzduchu při předepsané teplotě ideálně okolo 22°C.

Takto udržovaná relativní vlhkost vzduchu spolu s teplotou v obytných místnostech v minimálně normových hodnotách jsou optimální pro zdraví a pohodu člověka i pro vlastní konstrukci domu. Vyšší hodnoty vlhkosti při nižších teplotách, či větší výkyvy jak teplot, tak i vlhkosti poškozují konstrukce (srážení vody na plochách s nižším rosným bodem jako jsou okenní tabule), či způsobují vznik plísní v místech jako je styk ostění s oknem, kouty místností apod. Můžou také zapříčinit výskyt prasklin nebo zvuky v konstrukci a při trvalém působení mohou způsobit zhoršení tepelně-isolačních vlastností a dále pak trvalé a nevratné poškození dřevěné konstrukce.

Největšími zdroji vlhkosti v domě jsou jednak osoby v objektu žijící a následně jejich činnosti jako je např. vaření, koupání a pěstování květin. Dům by měl být užíván v souladu s projektovými předpoklady, neměla by z něj být tvořena prádelna, sušárna či parní sauna. Dále je nutné zajistit proudění vzduchu za skříněmi a to zejména v rozích domu. Mezera mezi zdí a skříní by měla být alespoň 5 cm.

Topení v krbových kamnech a krbech je náročné na spotřebu kyslíku. Jelikož k hoření potřebují kamna vzduch, je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu větráním. Pokud nemají kamna dostatečný přívod vzduchu, tak vzniká ve stavbě podtlak a dům začne vzduch přisávat např. z odvětrací mřížky komína nebo dochází k nedokonalému spalování a tím nadměrnému vzniku emisí. Krbová kamna, která mají možnost připojení na přívod externího vzduchu, by měla mít přívod připojen.

Topení

Tepelně – technický výpočet rodinného domu vychází z normových hodnot jednotlivých prostor: obytné místnosti min. 20°C, lépe 22°C, koupelna 24°C, pomocné provozy a chodby min. 15°C, pokud však jsou tyto prostory součástí prostor obytných, jsou počítány na minimální teplotu 20°C.  Při vytápění objektu na tyto minimální hodnoty a řádném větrání, jak bylo popsáno výše, nemůže dojít k negativním jevům.

Topení elektřinou je řízeno HDO (hromadné dálkové ovládání) díky kterému Váš přímotop, el. podlahové topení, elektrokotel, akumulační kamna nebo i tepelné čerpadlo, využívá nízký tarif. HDO spíná 8-22 hodin dle zvoleného tarifu. Obvyklé časy pro elektrické topení jsou 20h z celkových 24h a pro tepelné čerpadlo 22h z celkových 24h. Může se tedy stát, že topení, bojler či tepelné čerpadlo není po krátkou dobu v provozu. Spínání HDO je možné ověřit u provozovatele distribuční soustavy.

Pokud je v domě umístěn centrální/referenční termostat: termostat neumí ovládat teploty v jednotlivých místnostech, to ovládají termostaty na jednotlivých spotřebičích nebo na stěně v místnosti. Centrální termostat vypíná/zapíná celý topný okruh při dosažení teploty na něm nastavené, lze s ním upravovat například časy spínání topení nebo celkové vypínání/zapínání topného systému.

Bojler

Jedná se o zařízení, které ohřívá vodu. Bojler je řízen HDO (hromadné dálkové ovládání) díky kterému Váš bojler využívá nízký tarif. Obvyklé časy pro bojler jsou 8h z celkových 24h. Za tuto dobu se zásobník stihne bez problémů nahřát na požadovanou teplotu. Zásobník je opatřen vnějším pláštěm z ocelového plechu v bílé barvě. Izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty. POZOR!!! Provozní teplota boileru je 60°C. Pokud bude teplota vyšší hrozí deformace rozvodů.

Krbová kamna

Umístění krbových kamen by mělo byt provedeno tak, aby nebyla ohrožena konstrukce domu. Krbová kamna musí být umístěna min. 10 cm od stěny, aby bylo zajištěno dostatečné ochlazování vzduchu mezi stěnou a kamny. Pokud toto nebude dodrženo, hrozí nebezpečí požáru. Pro topení v krbových kamnech, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, viz bod 1/, resp. 2/.

Kamna jsou pulzní zdroj. Jediná regulace a jejich případné vypnutí je obsluha a kontrola. Pokud tedy bude zdroj topit neustále, dojde k přetopení. Při topení v kamnech, je třeba zjisti dostatečný přívod vzduchu pro hoření buď otevřením okna, či extérním přívodem vzduchu, kterým mohou být kamna vybavena.

Digestoř

Klasická odtahová digestoř odvádí vzduch z kuchyně ven a vytváří tak v domě podtlak. V případě moderních digestoří je množství odsávaného vzduchu na plný výkon digestoře i 1000 m3/h. Pokud neotevřete okno nebo nemáte zajištěn jiný snadný přístup venkovního vzduchu do interiéru, může se stát, že po chvíli odtahová digestoř nemá co odsávat a v domě vznikne podtlak. Následkem velkého podtlaku je vzduch přisáván zavřenými okny, případně odvětráním komínových dvířek apod. Není vhodné přikládat do kamen, či krbu pokud je odsavač zapnutý. Digestoř musí být bezpodmínečně vybavena zpětnou klapkou, aby nedocházelo k samovolnému proudění vzduchu v odtahovém potrubí.

Okna a dveře

Plastová okna potřebují minimální údržbu. Mytí oken a dveří provádějte pouze vodou bez použití chemických prostředků, u kterých hrozí poleptání plastu! (ředidla atd.) Kování je zejména po první zimně potřeba seřídit, aby křídlo okna volně a dobře dosedalo do rámu. Seřízení se prování imbusovým klíčem na okenních závěsech. Za reklamaci výrobku se nepovažuje nutnost výrobek seřídit nebo nastavit. Okna mají mimo polohy: zavřeno, otevřeno, ventilace ještě čtvrtou polohu kličky tzv. mikroventilaci. Tato mikroventilace se nachází mezi polohou otevřeno a ventilací. Poloha mikroventilace znamená, že okno je zavřené, ale není dolehlé na celoobvodové těsnění a tudíž v této poloze větrá i když je zavřené. Toto větrání je však méně účinné, než popsaný způsob v oddíle „Větrání“ a dochází při něm k větším tepelným ztrátám.

Na vnitřním parapetu nemá být mnoho květin. Květiny a okrasné rostliny jsou zdrojem vlhkosti. Vyvarujte se toho, aby květiny zakryly doslova celé okno (to ostatně růstu některých rostlin ani neprospívá). Umístěte květiny tak, aby vzduch mohl proudit mezi nimi a oknem. Prospěje to i vašim květinám. Kování oken se musí cca 1x za 2 roky promazat. Velikost oken je dimenzována dle normy pro přirozené denní osvětlení, tak aby byly vnitřní prostory dostatečně prosvětleny a přitom docházelo k minimálním tepelným ztrátám. Zastíněním zasklených ploch zmenšujete plochu pro přirozené denní osvětlení a zhoršujete tím světelnou pohodu. Vchodové dveře mají obvodové kování, které se aktivuje zamčením. Vchodové dveře, které nejsou zamčené, netěsní.

Fasádní systém a venkovní podhledy.

Fasádní termosystém je opatřen minerální, akrylátovou, anebo silikonovou omítkou dle zvolené barvy. Fasádní systém je nutno chránit zejména prosti oděru. K jeho čištění je zakázáno používat tlakovou vodu.

Venkovní podhledy, které nejsou z fasádního systému, ale ze dřeva a je nutno cca po 5 letech znovu ošetřit ochranným nátěrem. To platí také pro všechny konstrukce ze dřeva, které jsou venku a jsou pohledové.

Podlahy a povrchy

PVC je nutno ošetřovat dle pokynů výrobce, nejčastěji voskováním speciálním voskem na PVC, který je k dostání ve všech drogeriích, nebo hobby marketech.

Plovoucí podlahy nemýt mokrým hadrem, ale pouze vlhkým!! Zanesením velkého množství vody do spár hrozí poškození podlahy!

Dlažby - stírání.

Koberce - vysávání, praní dle pokynů výrobce.

Sanitární keramika, technika

Čištění sanitární techniky a keramiky provádějte pouze prostředky k tomu určenými. Při mechanickém čištění hrozí poškození ochranných vrstev. Výtoky vodovodních baterií je nutno pravidelně čistit: ze sítka odstranit nečistoty, z perlátoru odstranit vodní kámen. Četnost čištění je závislá na kvalitě vody. Dále je nutné čistit sifony zejména u sprch, umyvadel, ale i van. Pozor zejména na vlasy uvíznuté v ochranné mřížce, které mohou spolu s ostatními nečistotami zapříčinit ucpání odpadu a následné vytopení domu. Obecně je potřeba vyvarovat se dlouhodobého působení vody v dřevostavbě (např. kapající kohoutek, netěsnost v potrubí, vyteklá pračka, vadný pojišťovací ventil atd.), neboť toto může způsobit těžko odstranitelné škody. Veškeré i drobné závady tohoto charakteru je proto nutné odstranit pokud možno okamžitě. Z důvodů uvedených v odstavci 1) je také nutno dodržovat základní hygienická pravidla a tedy i úklid, např. není dobré ponechat mokré obkladačky ve sprchovém koutě atd. Silikonový tmel okolo sprchové vaničky je nutné po určité době obměnit. Trvanlivost tmelu je 2 roky. Po této době nelze zaručit jeho těsnost.

Zavěšení předmětů

Zavěšení lehkých předmětů na stěny (poličky, obrazy atd.) se řeší pomocí vrutů do dřeva. Pokud jsou předměty těžší, je třeba tyto předměty osadit na speciální hmoždinky. U stropní konstrukce se věšení předmětů provádí vždy na hmoždinky. Hmoždinky jsou k dostání ve všech hobby marketech (např. výrobce Fischer kotvící technika, hmoždinka do sádrokartonu). Při vrtání do zdí a stropů je nutno dbát zvýšené pozornosti a vyvarovat se porušení parozábrany. Pokud k tomuto dojde, např. vlivem dlouhého vrutu, je nutné díru v parozábraně zacelit. Díru lze zacelit např. universálním silikonovým tmelem – pozor tento tmel nejde přemalovat!

Těžké předměty jako např. skřínky kuchyňské linky doporučujeme kotvit prostřednictvím lišt a ty kotvit přímo do dřevěné konstrukce, kterou zjistíte poklepem.

Úložný půdní prostor

Pokud není stavba dvoupodlažní, je v půdním prostoru úložný prostor. Tento prostor je přístupný po sklápěcím schodišti, které má celoobvodové těsnění a tepelně izolační víko. Úložný prostor cca 10 m2 je pokryt pochůznou podlahou, jejíž maximální zatížení je 75kg/ m2. Je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty mimo tento prostor např. na diagonály vazníků nebo na izolační vatu apod. Pozor! Mimo úložný prostor je strop tvořen pouze tepelnou izolací, parozábranou a sádrokartonem. Při činnosti v těchto prostorách je velké nebezpečí propadnutí stropem. Při jakékoliv činnosti s tepelnou izolací stropu je nutné vždy isolaci (kamennou či skelnou vatu) velmi důkladně rozrovnat zpět. Při sebemenší skulince může docházet ke srážení vody ve spodní místnosti v hmotě sádrokartonu a k tvorbě mokrých skvrn.

Sníh na střeše

Podle mapy sněhových oblastí (mapa ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1), zjistěte, v jaké oblasti zatížení sněhem leží Vaše stavba. Podle zařazení do oblasti můžete určit, na jaké zatížení sněhem (kg/m2) je střecha Vaší stavby navržena. 

Změřte nebo odhadněte výšku vrstvy sněhu (cm) tam, kde je na střeše sněhu nejvíce,

pokuste se určit typ sněhu (čerstvý – ulehlý – starý – mokrý) a z tabulky charakteristické hodnoty sněhu určete výšku vrstvy sněhu odpovídající normovému zatížení pro daný typ sněhu a oblast zatížení sněhem.

Porovnejte výslednou hodnotu (výšku sněhu odpovídající normovému zatížení) a skutečnou výšku sněhu na Vaší střeše.

01: Mapa sněhových oblastí

02: Sněhové zatížení

V případě, že vrstva sněhu na Vaší střeše bude vyšší než vrstva sněhu odpovídající normovému zatížení ve Vaší oblasti zatížení sněhem, doporučujeme Vám začít sníh ze střechy odhazovat. Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou střešních ploch - nejlépe současně!

V případě pochybností doporučujeme vždy uvažovat nepříznivější variantu. Např. při určení typu sněhu se při pochybách přikloňte k těžšímu sněhu.