Neobávejte se hluku uvnitř dřevostaveb

31.8.2012

Neobávejte se hluku uvnitř dřevostaveb

Dřevostavby společnosti MS Haus s.r.o. opět prokázaly svoji kvalitu a to nejen v kategorii vzduchotěsnosti, ale i v kategorii ochrany proti hluku.
Od února 2010 se i na rodinné domy vztahuje norma ČSN 73 05 32:2010 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. Pro ověřený výpočtových hodnot, které se předpokládají při návrhu, bylo provedeno kontrolní měření. Toto měření má za úkol ověřit jednak, zda předpoklady a hodnoty stanovené výpočtem byly správné a hlavně zda dům splňuje normové hodnoty a je schopný bezproblémového provozu. Zejména v oblasti dřevostaveb, kde je zakořeněná jistá nedůvěra, je třeba neustále prokazovat, že dům s dřevěnou konstrukcí není ničím méněcenný a platí pro něho stejná pravidla jako pro domy ostatních technologií.
Měření bylo provedeno na typovém domě MS 05 z nabídky společnosti MS Haus.  Měření bylo provedeno na konstrukci vnitřní stěny a stropu, na které se požadavek normy vztahuje. Obě tyto konstrukce vyhověly požadovaným kritériím a  normové požadavky byly s rezervou splněny. Toto dokládá přiložený protokol, zpracovaný nezávislým kontrolním orgánem, Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha s.p., který  mimo jiné provádí dohled nad firmami dle Dokumentu národní kvality (DNK), který zajišťuje dodržení technické a kvalitativní úrovně takto certifikovaných dřevostaveb.  
Dále bylo v tomto domě provedeno měření vzduchotěsnosti, které potvrdilo již obvyklou kvalitu dřevostaveb společnosti MS Haus. Kvalitní dřevostavby splňují podmínky na vzduchotěsnost s velkou rezervou a to i v případě, kdy není kladen požadavek na například nízkoenergetický, nebo pasivní dům.

Soubory ke stažení

Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

14.8.2018
Atyp v Hradci Králové - Třebši

Od 14.8.2018 dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové

28.8.2018
MS 05 v Dašicích

Od 28.8. dokončujeme stavbu domu MS 05 v Dašicích

11.9.2018
MS 07 v Dolní Lukavici

Od 11.9. dokončujeme stavbu domu MS 07 v Dolní Lukavici

6.10.2018
Atyp v Hradci Králové - Plotištích

Od 6.10. na den dřevostaveb dokončujeme stavbu atypického domu v Hradci Králové - Plotištích

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality