Oslavte s námi třinácté narozeniny se slevou 13%

Akce: 13% sleva

Společnost MS Haus s.r.o. oslaví v roce 2012 třináct let existence.

Oslavte toto výročí s námi. Postavte si rodinný dům s námi se slevou 13% z ceny zvenčí dokončené vrchní stavby.

Platí pro nové klienty, kteří uzavřou v průběhu veletrhu ForWood ve dnech  8. – 11.2. v Praze Letňanech nebo na veletrhu Dřevostavby ve dnech 23. – 26.2. 2012 v Praze , Holešovicích předběžnou smlouvu na dodávku projektu a  domu z nabídky typových domů společnosti MS Haus s.r.o.

Sleva 13%  z ceny zvenčí dokončené vrchní stavby domu

Za podmínek:

 • Závazná objednávka se smlouvou o budoucí smlouvě o dílo bude uzavřena nejpozději do 30.4.2012.
 • Smlouva o dílo uzavřená po nabytí právní moci stavebního povolení či ohlášení stavby nejpozději do 31.10.2012.
 • Platební podmínky budou dohodnuty v souladu se standardní smlouvou o budoucí smlouvě o dílo
 • Klient nemá ani neměl se společností MS uzavřen žádný právní vztah.
 • Akce nelze kumulovat.
 • Objednatel splní všechny své povinnosti vyplývající z uzavřených smluv včas a řádně.
 • Sleva platí při rozsahu dodávky minimálně vrchní stavbu na klíč, případně vč. základové desky.

Novinky:

 • Ekologické desky Fermacell greenline na vnitřních površích stěn i příček ve standardu
 • Ubytování montážní skupiny je započítáno stejně jako doprava do ceny domu bez příplatku.
 • Obložkové vnitřní dveře ve standardu
 • Pro stavby na klíč bezdrátové zabezpečovací zařízení a montážní set (akušroubovák a vruty s hmoždinkami) pro zakázky, kde bude smlouva o dílo uzavřena do 30.11.2012.

Již standardně:

 • Velmi dobré tepelně isolační vlastnosti:

Stěny u = 0,15 W/m2.K (6,33m2.K/W)v optimálním průřezu

Strop, střecha u = 0,11W/m2.K (8,68m2.K/W) v optimálním průřezu

Zasklení isolačními trojskly s ug = 0,7 W/m2.K

 • Možnost flexibilní úpravy projektů
 • Rozsah stavby od zvenčí dokončené vrchní stavby po dodávku na klíč vč. základové desky a přípojek, projekt pro ohlášení stavby či stavební povolení na konkrétní místo stavby samozřejmostí.
 • Možnost pomoci při zajištění financování
 • Tradiční rychlost stavby.
 • Záruka na konstrukci domu je 30 let.

Certifikace:

Výroba dílů je certifikována  v souladu se zákonnými předpisy. Navíc společnost MS Haus s.r.o. se jako člen Asociace dodavatelů montovaných domů dobrovolně zavázala dodržovat nadstandardní pravidla certifikace dle Dokumentu národní kvality, která zpřísňuje požadavky zákonné certifikace a rozšiřuje je i na montáž na stavbě. Součástí této certifikace je i náhodné testování domů na těsnost.