Postup při koupi domu

Co dělat, když chci koupit rodinný dům od společnosti MS Haus s.r.o.

  1. Prostudovat nabídku dřevostaveb naší společnosti, zhodnotit svoje požadavky a cenové možnosti, zvážit případné úpravy vybraného domu.
  2. Telefonicky dohodnout na čísle 603 158 582 (další kontakty) osobní schůzku v sídle společnosti, kde si vyjasníme Vaše požadavky a možnosti společnosti MS Haus. Na základě této osobní schůzky obdržíte nezávazný cenový odhad celkových nákladů na stavbu domu dle Vašeho výběru i s Vašimi návrhy úprav.
  3. Po získání údajů o pozemku jako jsou např. snímek pozemkové mapy, geometrický plán, údaje o možnostech připojení na inženýrské sítě, regulativy daného území atd. si domluvíte na stejném telefonním čísle 603 158 582 prohlídku Vašeho pozemku pracovníkem společnosti, po které bude zpracován obvykle do třech týdnů návrh objednávky projektových prací, smlouvy o smlouvě budoucí a specifikace díla.
  4. Pokud budete tyto návrhy akceptovat v dohodnutém termínu (běžně do 14-ti dnů) a složíte zálohu na projekt, začne náš smluvní vztah.
  5. Projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby zpracováváme obvykle do jednoho měsíce vč. osazení domu na Vašem pozemku a jeho připojení na inženýrské sítě vedené podél pozemku. Během prací na projektu je domluvena minimálně jedna až dvě konzultace.
  6. K předanému projektu, který získáte po doplacení ceny projektu a složení zálohy ve výši 100 000,- Kč, zajistíte potřebná vyjádření účastníků stavebního řízení dle pokynů stavebního úřadu a podáte žádost o stavební povolení či ohlášení stavby. Doby vyřízení ohlášení stavby či stavebního povolení se počítá v lepším případě na několik málo týdnů, v horším případě se může protáhnout na mnoho měsíců.
  7. Po nabytí právní moci stavebního povolení, či po platném ohlášení stavby si domluvíte se společností MS Haus termín pro uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž domu
  8. V současné době zahajujeme montáž vrchní stavby dřevostavby na staveništi nejpozději do 25-ti týdnů po podpisu smlouvy a smluvně je zajištěna maximální doba montáže dřevostavby 4 měsíce.
  9. Po předání a převzetí stavby, závěrečném vyúčtování a doplacení konečné ceny je možno požádat o kolaudaci, kolaudační souhlas.

Celý tento proces od výběru až po převzetí stavby trvá cca 12 – 18 měsíců. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace nebo sjednání nezávazné schůzky.

Pokračovat na katalog rodinných domů