Proč dřevostavby od MS Haus?

Dřevostavby MS Haus - záruka kvality

Stavební a projekční firma MS Haus specializující se na realizace dřevostaveb a montovaných domů vyniká na trhu především vysokou kvalitou poskytovaných služeb, což potvrzují i vynikající výsledky průzkumu spokojenosti mezi zákazníky.

MS Haus je členem nevládního zájmového sdružení výrobců a dodavatelů montovaných domů na bázi dřeva - Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Hlavními úkoly asociace je vytvoření vhodného podnikatelského prostředí, hájení zájmů svých členů a zabezpečení poradenských, propagačních a výchovně-vzdělávacích činností v dané oblasti. Asociace napomáhá při řešení legislativy a aktivně spolupracuje v dané problematice s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Jelikož je základním principem ADMD garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka, jednají členové asociace seriózně a s respektem se zákazníky a obchodními partnery, ale i mezi sebou navzájem. Takovéto chování přispívá k dobrému jménu dřevostaveb po celé České republice a ke spokojenosti zákazníků. V rámci Etického kodexu asociace je přikládán velký důraz na dodržování standardů vysoké kvality k zajištění maximální spokojenosti zákazníků. Členové se pro dosažení společných cílů (kvalitativního a kvantitativního rozvoje dřevostaveb na českém trhu) navzájem podporují, obchodují v souladu s platnou legislativou České republiky a vystupují ke všem zúčastněným subjektům korektně, profesionálně a na vysoké etické a odborné úrovni.

Členové asociace dodržují požadavky Dokumentu národní kvality. Správné dodržování dokumentu ověřuje nezávislý certifikační orgán, jímž je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Dokument národní kvality zahrnuje požadavky na technologie výroby, na výrobu prefabrikovaných prvků a jejich osazení na staveništi a na staveništní montáže. Také Dřevostavby MS Haus podléhají průběžné kontrole, která odhaluje případné nedostatky staveb. Kontrole podléhá statika stavby, požární odolnost, tepelně-technické parametry, akustické parametry, průvzdušnost a dokumentace stavby. Každoročně probíhá kontrola také přímo na stavbě, kde je cílem certifikačního orgánu posoudit správnost technologických postupů, odbornost a vybavenost montážníků. Pravidelné kontroly přinášejí zákazníkům jistotu a důvěru v kvalitu domů, kterou členové asociace bezpochyby dodržují.

Dřevostavby MS Haus si mohou díky dodržování standardů prestižní Asociace dodavatelů montovaných domů dovolit garantovat svým zákazníkům záruku na dřevostavby 30 let !

Nejžádanější dřevostavby

V současné době jsou nejžádanějšími dřevostavbami od MS Haus stavby typu MS 04 (4+kk), MS 07 (5+1), MS 12 (4+1) a MS 15 (5+1). Všechny zmíněné typy jsou moderní bungalovy. V posledních dnech roste zájem o typ MS 05. Jedná se o stavbu s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou vhodnou až pro 5 osob. MS 05 disponuje obývacím pokojem spojeným s kuchyňským koutem, šatnou, koupelnou, WC, ložnicí a pokojem. Součástí domu je také terasa vhodná pro využití především v letních měsících.

Cenová nabídka studie zdarma

Neváhejte nás kontaktovat a nechte si zcela ZDARMA vypracovat cenovou nabídku studie na Vaši vysněnou dřevostavbu.