Stavba k dokončení dřevostavby svépomocí

Minimální rozsah dodávky k dokončení dřevostavby svépomocí

(od horní hrany základové desky, stropu sklepa, resp. od izolace proti zemní vlhkosti případně radonu nahoru):

Vnější stěny (vč. trubkování a krabiček elektroinstalace dle PD)

  • Fermacell 12,5 mm, připravený pro vymalování, kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2
  • parozábrana Sd min =100m, plošná hmotnost min 180g/m2
  • dřevěný rám z KVH profilů 140 x 60 mm, vyplněný tepelnou izolací λ = 0,037 W/m2.K tl. 140mm
  • Fermacell 12,5 mm
  • adhezní můstek pro zlepšení přídržnosti fasádního systému
  • fasádní systém s polystyrenem šedý λ = 0,032 W/mK min. tl.160 mm
  • stěrka dvouvrstvá ze stěrkovacího tmelu s výztužnou sklotextilní sítí bez finální omítky

celková tl. cca 310 mm

součinitel prostupu tepla u = 0,15 W/m2 K

Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw=42dB


Vnitřní stěny (vč. trubkování a krabiček elektroinstalace a skříně rozvaděče dle PD)

  • Fermacell 12,5 mm, připravený pro vymalování, kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2
  • dřevěný rám z KVH profilů 100 x 60 mm, vyplněný tepelnou izolací λ = 0,037 W/m2.K tl. 100mm
  • Fermacell 12,5 mm, připravený pro vymalování, kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2

celková tl. cca 125 mm

stavební  vzduchová neprůzvučnost RW = 45dB (zlepšení +3dB mezi obytnými místnostmi za příplatek)

Nosná konstrukce stropu a střechy

Dřevěné vazníky systém MITEK. Spodní pásnice tvoří současně nosnou konstrukci sádrokartonového podhledu a u domů s možností půdní vestavby jsou součástí nosné konstrukce podlahy v podkroví. Stropní konstrukce z KVH profilů v požadované dimenzi, minimální výška 220 mm.

Střešní folie vč. laťování

Pojistná difůzní a hydroizolační folie, zajištěná kontralatěmi a latěmi.

Okna a vchodové dveře

Plastová okna bílá zasklená izolačním trojsklem, Ug= 0,6W/m2.K, Uw=0,85W/m2.K. Parapety venkovní Al, vnitřní plastové, dekor bílý.  Po domluvě, možnost EURO oken či jiný druh oken.
Vchodové dveře, prosklené do kříže, nebo 3x svisle, stejný materiál jako okna. Bezpečnostní kování včetně zámku.

Hrubý úklid, likvidace odpadu

Hrubý úklid na staveništi a doklad o likvidaci odpadů.