Konstrukce a rozsah dodávky

 Minimální rozsah dodávky
k dokončení svépomocí
Hrubá stavbaZvenčí dokončená dřevostavbaDřevostavba k dokončení
vnitřních povrchových úprav
Dřevostavba na klíčDřevostavby na klíč
vč. základové desky
Stěnové dílce
Nosná konstrukce stropů a střechy
Okna a dveře
Hrubý úklid, likvidace odpadu
Doprava a montáž dřevostavby
Laťování a podstřešní difúzní folie  
Střešní krytina  
Klempířské práce (oplechování, žlaby a svody)  
Komín            
Hromosvod    
Venkovní podbití střechy z palubek    
Venkovní tenkovrstvá omítka    
Hrubé podlahy      
Tepelná izolace vč. parozábrany a SDK podhledy      
Půdní schody JAP Aristo      
Pochozí plocha 10m2      
Rozvod vody a kanalizace      
Elektroinstalace vč. rozvaděče      
Bojler      
Výtápění      
Zařizovací předměty - kompletace sanity        
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch            
Obklady        
Dlažby        
Podlahové krytiny        
Malířské práce        
Vnitřní dveře        
Kouřové čidlo        
Hasící přístroj        
Terénní úpravy do převýšení 1m          
Základová deska          
Zateplení základové desky          
Marmolit          
Vývody pro připojení na inženýrské sítě          
Projekt            

 

Záruka kvality

Stěnové a stropní panely jsou vyráběny jedině z certifikovaných materiálů. Výroba je řízena jednotným systémem jakosti a dozorována Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze. Společnost MS Haus s.r.o. je držitelem certifikátu na „ Montované domy na bázi dřeva“ dle Dokumentu národní kvality, který zvyšuje nároky na kvalitu výroby, ale i montáže montovaných domů.

Na konstrukce je poskytována záruka po dobu 30 let. Na subdodávky je poskytována záruka v dle podmínek subdodavatelů, ale minimálně v rozsahu předepsaném zákonem.