Projekční práce

Projekční práce – možnost doobjednat jako další součást ceny díla

Základní projekt domu

Základní projekt domu včetně klientských úprav dle konkrétního pozemku, změna dispozice, umístění oken dveří apod.

Požárně bezpečnostní řešení - dle konkrétního staveniště

Požárně bezpečnostní řešení dle konkrétního pozemku a konkrétních možností v daném místě.

Osazení domu na terén - dle konkrétního staveniště

Dle konkrétního pozemku, orientace ke světovým stranám, výškové umístěné v návaznosti na okolní terén

Projekt připojení na inženýrské sítě do 50m  - dle staveniště

Připojení na inženýrské sítě dostupné v okolí pozemku

Průkaz energetické náročnosti budovy  - dle konkrétního staveniště

Zhodnocení konkrétní stavby na konkrétním pozemku,  s konkrétní dispozicí.

Statika - dle konkrétního staveniště

Zhodnocení konkrétní stavby na konkrétním pozemku,  s konkrétní dispozicí v návaznosti na klimatické podmínky.

Výrobní a dílenská dokumentace

Dokumentace pro výrobu domu z této dokumentace klient získá přesnou představu o rozmístění nosných prvků v konstrukci.