Projekční práce

Projekční práce – možnost doobjednat jako další součást ceny díla

Základní projekt domu

Základní projekt domu včetně klientských úprav dle konkrétního pozemku, změna dispozice, umístění oken dveří apod.

Požárně bezpečnostní řešení - dle konkrétního staveniště

Požárně bezpečnostní řešení dle konkrétního pozemku a konkrétních možností v daném místě.

Osazení domu na terén - dle konkrétního staveniště

Dle konkrétního pozemku, orientace ke světovým stranám, výškové umístěné v návaznosti na okolní terén

Projekt připojení na inženýrské sítě do 50m  - dle staveniště

Připojení na inženýrské sítě dostupné v okolí pozemku

Průkaz energetické náročnosti budovy  - dle konkrétního staveniště

Zhodnocení konkrétní stavby na konkrétním pozemku s konkrétní dispozicí.

Statika - dle konkrétního staveniště

Zhodnocení konkrétní stavby na konkrétním pozemku s konkrétní dispozicí v návaznosti na klimatické podmínky.

Výrobní a dílenská dokumentace

Dokumentace pro výrobu domu z této dokumentace klient získá přesnou představu o rozmístění nosných prvků v konstrukci.

Záruka kvality

Stěnové a stropní panely jsou vyráběny jedině z certifikovaných materiálů. Výroba je řízena jednotným systémem jakosti a dozorována Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze. Společnost MS Haus s.r.o. je držitelem certifikátu na „ Montované domy na bázi dřeva“ dle Dokumentu národní kvality, který zvyšuje nároky na kvalitu výroby, ale i montáže montovaných domů. Na konstrukce je poskytována záruka po dobu 30 let.

Na subdodávky je poskytována záruka v dle podmínek subdodavatelů, ale minimálně v rozsahu předepsaném zákonem.